BÀI VIẾT  (1 bài)
5511135

XƯA & NAY.

XƯA và NAY Xưa nàng Tô Thị hoá đá, cho đất nước thành VĂN. Nay Tô Thị bị nung vôi nhiều người hoá VẬT. Xưa con có cha như nhà có nóc. Nay nhà mái bằng nên chẳng cần có mẹ cha? Xưa cha mẹ tìm chốn con ngồi. Nay con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó. Xưa ăn quả nhớ người trồng cây. Nay người trồng cây phải biết ơn người ăn quả. Xưa vượt khó học giỏi. Nay vượt giàu học tốt. Xưa chê: giàu con nít,...

BÀI GIẢNG  (11 bài)

TƯ LIỆU  (35 bài)

GIÁO ÁN  (29 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website của các thành viên
HÓA HỌC
Lượt truy cập: 186
Website của Nguyễn Thành Chung
Lượt truy cập: 144
Website Cuunon Boston USA
Lượt truy cập: 136
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 113
Website của Hồ Diệu Hương
Lượt truy cập: 98